Akateeminen ratsastustaide

Mitä on Akateeminen ratsastiataide ja mikä minua siinä puhuttelee. Ymmärrykseni asiaan muuttuu ja on muuttunut kulkemani matkan aikana ja toivottavasti seuraavan viiden vuoden kuluttua osaan selittää asian taas syvemmin.

Tekemisen pohjalla on ymmärrystä biomekaniikasta, hevosten kyvystä oppia, niiden lajityypillisestä käyttäytymisestä, varusteista ja niiden sopivuudesta ja vaikutusmekanismeista, ruokinnasta, kavioidenhoidosta ja niin edelleen. Tietyissä asioissa käännyn toki kyseisen erikoisalan osaajan puoleen, mutta katson että minun on ymmärrettävä asian perusteet, jotta voin valita avukseni sopivan ammattihenkilön. Esimerkiksi, hoidan ja vuolen hevosteni kaviot itse, mutta koska toisen hevoseni etujalkojen asento ja kavioiden kasvu ei ole aivan normaalia tarvitsee se mielestäni kengät etujalkoihin. Olen opiskelemieni asioiden perusteella päätynyt tähän ratkaisuun ja valinnut mielestäi sellaisen kengittäjän jonka näkemys tukee hevosen tervettä tapaa liikkua.

Kuva: Marjo Soukka

Kaikkeen tähän tietoon pohjautuen tuemme hevosta oikeanlaisella harjoittelulla kehittymään  työssään mahdollisimman hyväksi, kestäväksi ja tasapainoiseksi yksilöksi. ennen työskentelyn aloittamista hevosen elämän järjestäminen siten, että sen on hyvä olla edesauttaa niin fyysistä kuin henkistä kehitystä. Ratsastuksessa ja työskentelyn muissa muodoissa vaaditaan tottakai tiedon lisäksi myös paljon taitoa ja teknistä osaamista. Kykyä tuntea hevosen liike, myötäillä sitä ja vaikuttaa siihen oikeissa hetkissä sellaisin avuin, jotka eivät suista hevosikkoa epätasapainoon.

Hyvä tekninen taito ja tietopohja, sekä se että arvostamme hevosiamme yksilöinä ja kumppaneina ovat asioita joita tarvitaan taiteen syntymiseen. Se että Akateemisessa ratsastustaiteessa hevoset saavat aidosti, joka tilanteessa olla parhaita ystäviäni lämmittää minua aina yhtä paljon. Tunnetta, joka sisältyy taiteeseen on mahdotonta opettaa ja aukottomasti kuvailla, se on niitä hetkiä jotka pystyy ymmärtämään vasta kun sellaisen on kokenut. Itse kuvailisin sitä eräänlaiseksi tuntemukseksi sulautumisesta yhteen hevosen kanssa. Hetkistä joissa kaikki sujuu soljuen ja joissa vallitsee molemmi puolinen luottamus, tasapaino ja harmonia. 

Kuva: Seppo Toivari