Koirille

Koirille ja koiranomistajille yksilöllistä ohjausta pulmallisissakin tilanteissa ja harjoittelua koiralle tutussa ympäristössä 50€/tunti (+tarvittaessa polttoainekulut) .

Yksilöity koulutus, jonka taustalla on jokin pulmallinen tilanne alkaa aina lähtötilanteen kartoittamisella. Tässä selvitetään koiran terveydentilaa, sekä sitä voidaanko tilanteeseen saada aikaan helpotusta ympäristöä tai koiran arkipäivää muokkaamalla.

Koiran koulutuksessa hyödynnetään tutkittuun tietoon perustuvia ja koiraystävällisiä koulutus metodeja.

Kysy myös kursseja ja luentoja!