Koulutustapani

Sujuva ja turvallinen arki on jokaisen hevosen ja omistajan oikeus. Hyvinvoivan ja tasapainoisen hevosen resepti on monimutkainen ja sen ymmärtämisen pohjana on käsitys lajin erityispiirteistä ja käyttäytymistarpeista.

Ymmärtäessämme millaisena hevosemme kokee maailman voimme usein jo pienilläkin muutoksilla parantaa yhteistyötä ja arjen sujuvuutta. Ympäristön pienet muutokset ja oman toimintamme muokkaaminen voivat tapauksesta riippuen olla jo riittävä apu pulmallisissa tilanteissa.

Operantti koulutustapa ja erityisesti positiivinen vahvistaminen ja palkinnon käyttö osana koulutusta ovat tutkimusten mukaan sekä tehokkain, että eläintä vähiten stressaava koulutusmuoto. Sillä pystytään, sekä opettamaan uusia taitoja että muokkaamaan vanhoja ja näinollen myös vaikuttamaan ongelmalliseen käytökseen.

Ymmärrys kyvystä oppia ja taito opettaa voidaan liittää saumattomasti yhteen biomekaanisen osaamisen ja tasapainoon ja harmoniaan tähtäävän työskentelytavan kanssa. Hevosen hyvinvointi ja sitä kautta myös kyky toimia meidän ihmisten kanssa erilaisissa tehtävissä on aina fyysisten ja henkisten asioiden summa.