Kehon ja mielen tasapainoilua

Hevosen kanssa kokonaisvaltainen työskentely vaatii aina, sekä hevosen kehon, että mielen huomioimista harjoittelussa. Mieli ja keho ovat yhteydessä toisiinsa ja ilman henkistä tasapainoa ei voi saavuttaa fyysistäkään tasapainoa. Näiden molempien asioiden vaaliminen kuuluvat hyvään ja kestävään tapaan työskennellä hevosten kanssa.

Makuulle mennesään hevonen on rento ja luottavainen ja se kokee ympäristön turvalliseksi.

Hevosen mieli on reitti sen fyysisten ominaisuuksien kanssa työskentelyyn. Tämän osan, jota moni kutsuu horsmanshipiksi, tarkoitus on luoda yhteys hevoseen. Kun molemmat osapuolet voivat luottaa toisiinsa, saavutetaan rentous. Se on kaiken työskentelyn ja myöhemmin tapahtuvien asioiden pohja. Hyvä suhde hevoseen on molemminpuolista luottamusta, yhteisiä pelisääntöjä ja hyvää oloa toisen lähellä. Se on myös tutustumista toisiinsa, työskentelyyn, välineisiin ja paikkoihin.

Halua tehdä asioita aidosti yhdessä voi testata kokeilemalla miten yhteistyö sujuu ilman varusteita.

Motivaatio, halu tehdä asioita yhdessä, kanssamme, kumpuaa hyvästä suhteesta hevosen ja kouluttajan välillä. Motivaation ylläpitoon vaaditaan myös vaikuttamisen mahdollisuus, myös hevosta tulee työskentelyn aikana kuunnella ja silläkin on yhteisten pelisääntöjen rajoissa lupa reagoida asioihin. Motivaation kannalta oleellista on myös se, että toiminta johtaa tavoittelemisen arvoiseen asiaan eli palkintoon. Hevonen kokee palkitsevaksi kehut ja rapsutukset, mutta myös paineen poistot ja tauot, sekä tietysti ruokapalkinnon.

Hevosen luonteen huomioiminen ja säilyttäminen koulutuksen aikana lisää hevosen hyvinvointia. Erilaisten hevospersoonien tunnistaminen auttaa tehtävien muotoilussa ja antaa suuntaa sille minkälaisessa tahdissa voidaan edetä ja minkälaiset asiat hevonen kokee palkitseviksi. On huomioitavaa ettei koulutuksen tavoitteena ole mahdollisimman tottelevainen hevonen, vaan mahdollisimman tasapainoinen ja harmoninen hevonen.

Avotaivutus kuten mikään muukaan liike ei ole temppu, jossa hevonen kulkee tietynlaisessa asennossa. Kyseessä on koulutusprosessin tulos, jossa hevoselle on opetettu apujen järjestelmä ja näitä pyyntöjä käyttämällä voidaan pyytää hevosta esimerkiksi kulkemaan avotaivutusta. Minkään liikkeen suorittaminen ei ole itse tarkoitus vaan liike tehdään, jotta hevonen hyötyisi sen voimistelevasta ja voimistavasta vaikutuksesta. Kuva Seppo Toivari

Työ hevosen biomekaniikan parissa alkaa kun esittelemme hevoselle asetuksen ja taivutuksen. Nämä ovat ensikosketukset työssä muokata hevosesta, myös fyysisesti tasapainoinen ratsu. Näiden asioiden parissa työskentelyn ehtona on se, että hevonen rento ja vastaanottavainen ja pystyy säilymään sellaisena työskentelyn ajan. Mikään esittämämme pyyntö ei saa järkyttää hevosta siten ettei se pysty enää olemaan tilanteessa rennosti.

Kuuliaiselle ja motivoituneelle hevoselle voi myösopettaa liikkeitä ja liikkumistapoja jotka ovat sen tuki- ja liikuntaelimistön kannalta huonoja ja jopa hevosta vammauttavia. Tästä syystä kouluttajalla onkin harteillaan suuri vastuu. Sillä sen lisäksi, että osaa kouluttaa on osattava arvioida milloin ja minkälaisena liike tai toiminto on juuri kyseisen hevosyksilön kohdalla hyväksi.  Taitava kouluttaja siis pääsee puolimatkaan, samoin kun harjaantuneen silmän ja riittävän biomekaanisen ymmärryksen omaava henkilö. Yhdistämällä nämä kaksi taitoa päästään parhaaseen lopputulokseen.


Istunta

Kuvat: Seppo Toivari

 

Istuntamme vaikuttaa hevoseen koko sen ajan jonka ratsastamme, se on ainoa apu, jolla emme voi lakata vaikuttamasta hevoseemme. Hyvä istunta ei ole staattinen asento, jossa yritämme pysyä hevosen liikkuessa meidän allamme. Hyvä istunta myötäilee hevosen tuottamaa askelten rytmiä. Illuusio paikallaan istumisesta muodostuu siitä, että ratsastaja kykenee joustamaan hevosen tuottamaa liikettä sen kanssa samassa tahdissa samaan suuntaan.

Mistä sitten hyvä istunta muodostuu ja miten sen voi saavuttaa? Ensin on löydettävä tasapaino paikoillaan seisovan hevosen selässä siten, että suoraan edestä tai takaa katsoen ratsastaja istuu keskellä hevosta. Sivusuunnassa ratsukkoa tarkkailtaessa on myös asetettava ensin ratsastajan lantio neutraaliin asentoon, jossa istuinluut ovat kohtisuorassa satulaa vasten ja ristiselkä säilyy pitkänä.

Reisillä, polvilla tai pohkeilla ei tule puristaa hevosen kylkiä. Jalkojen tulee säilyä rentoina ja nivelissä tulee olla joustoa. Ratsastajan kylkien tulee säilyä pitkinä, sekä hartioiden rentoina, jotta käsillä on mahdollista seurata hevosen pään ja kaulan liikkeitä. Niskan tulee säilyä rentona ja pään sijaita kehon painopisteen päällä.

Oikea asento on kuitenkin vain osa kokonaisuutta. Vielä sitäkin tärkeämpää on ymmärtää, että hevosen liikkeen seuraamisen edellytyksenä on liikkeen tunteminen. Oikeanlaista energiaa ja riittävää rentoutta tukevat pehmeä ja laaja katse, sekä oikeanlainen hengitys. Katseen lukittuessa johonkin tiettyyn pisteeseen niska ja hartiat jännittyvät ja hengittämisestä tulee pinnallista.

Hevosen liikuttaessa lonkkansa sen rintakehä liikkuu samalla, pyörähtäen askelten tahdissa vuoroin ylös ja alas. Takajalan astuesa eteenpäin samalla puolen rintakehä laskee ja saman aikaisesti se toisella puolen nousee. Hevosen liikkuessa koko sen ranka liikkuu ja mikäli ratsastaja ei mukaile tätä liikettä oikein on hevosen mahdotonta käyttää kehoaan sen biomekaniikan vaatimalla tavalla.

Kun ensin pystymme istumaan tasapainossa, siten että jos hevonen allamme katoaisi kuin taikaiskusta putoaisimme jaloillemme ja tämän jälkeen osamme mukailla hevosen askellajeja, voimme alkaa sekä kerätä tietoa hevosemme liikkeestä istuntamme avulla, että alkaa vaikuttaa hevosen liikkeeseen istunnallamme. Silloin istunnasta tulee ratsastaessa tärkein työkalumme. Meidän on ratsastaessa aloitettava kaikki liikkeet omasta istunnastamme ja annettava hevosen seurata kehoamme. Istunta on välineemme kommunikoida hevosemme kanssa ratsain.